Zamówienia archiwalne

Ogłoszenie o podpisaniu umowy "z wolnej ręki" dot. przetargu 18/2020 Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE dot. PODPISANIA UMOWY

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania
Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. podpisania umowy:

 Ogłoszenie dot. podpisania umowy

Sobuczyna, 08.07.2020r.