Unieważnienie przetargu 09/2019 (zamówienie "z wolnej ręki") dot. Odbioru i zagospodarowania odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z ZZO prowadzonego przez CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

UNIEWAŻNIENIE

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 pochodzących z Zakładu Zagospodarowania Odpadów prowadzonego przez Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu:

 Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu

Sobuczyna, 30.05.2019r.