Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dot. postępowania nr 05/2018 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE DOT. UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Fizyczna ochrona obiektów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ogłoszenie dot. udzielenia zamówienia:

Ogłoszenie dot. udzielenia zamówienia

Sobuczyna, 27.04.2018r.