Rozstrzygnięcie postępowania 05/2018 Fizyczna ochrona obiektów CzPK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Fizyczna ochrona obiektów Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 19.04.2018r.