Rozstrzygnięcie przetargu 04/2018 (CZĘŚĆ I,II) dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, DK-1)

OGŁOSZENIE
dot. WYBORU OFERTY

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich
zlokalizowanych w Częstochowie (Północ, DK-1) - CZĘŚĆ I,II

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

 Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 09.04.2018r.