Rozstrzygnięcie przetargu 03/2018 dot. odbioru, transportu i zrzutu odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE 
dot. WYBORU OFERTY

Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 21.03.2018r.