Rozstrzygnięcie przetargu 21/2017 (CZĘŚĆ I,II,IV,V,VI,VII) dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

OGŁOSZENIE
dot. WYBORU OFERTY

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich
zlokalizowanych w Częstochowie - CZĘŚĆ I,II,IV,V,VI,VII

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru ofert

Sobuczyna, 16.03.2018r.