Rozstrzygnięcie przetargu 01/2018 Sukcesywne dostawy oleju napędowego do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Sukcesywne dostawy oleju napędowego do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunlanego
Sp. z o.o. w Sobuczynie


Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 05.03.2018r