Unieważnienie przetargu 21/2017 (CZĘŚĆ III i VIII) dot. Utrzymania porządku i czystości, utrzymania zimowego oraz pielęgnacji zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie

OGŁOSZENIE
dot. UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU - CZĘŚĆ III i VIII

Utrzymanie porządku i czystości, utrzymanie zimowe oraz pielęgnacja zieleni na terenach miejskich zlokalizowanych w Częstochowie - CZĘŚĆ III i VIII

Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu:

Ogłoszenie dot. unieważnienia przetargu (Część III i VIII) 

Sobuczyna 23.02.2018r.