Rozstrzygnięcie przetargu 02/2018 dot. Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE
dot. WYBORU OFERTY

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnosci cywilnej Częstochowskigo Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 21.02.2018r.