Zamówienia archiwalne

Rozstrzygnięcie przetargu 03/2016 Sukcesywne dostawy paliw do CzPK Sp. z o.o. w Sobuczynie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Sukcesywne dostawy paliw do Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunlanego Sp. z o.o.
w Sobuczynie


Ogłoszenie dot. wyboru oferty:

Ogłoszenie dot. wyboru oferty

Sobuczyna, 09.03.2016r