Zamówienia archiwalne

DIALOG TECHNICZNY - Sukcesywny odbiór przez Wykonawcę, frakcji energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – kod 19 12 12 (...)

DIALOG TECHNICZNY

w sprawie:

ogłoszenia o wszczęciu dialogu technicznego poprzedzającego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie wyboru Wykonawcy dla zadania pn. sukcesywny odbiór przez Wykonawcę, frakcji energetycznej odpadów powstałej w wyniku sortowania zmieszanych odpadów komunalnych stanowiącej zgodnie z klasyfikacją odpadów – kod 19 12 12 (inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów innych niż wymienione
w 19 12 11), w celu poddania ich procesom odzysku polegającego na ich przetwarzaniu w celu przygotowania do dalszego odzysku, w tym recyklingu, bądź odzysku w drodze przekształcenia termicznego, zgodnie z decyzjami posiadanymi przez Wykonawcę
.

Dokumenty:

Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego

Regulamin przeprowadzenia dialogu technicznego 

 Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego

Sobuczyna 05.11.2015r.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.