Przetarg 08/2019 Zaprojektowanie, wykonanie kompleksowej rozbudowy i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy (...)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zaprojektowanie, wykonanie kompleksowej rozbudowy i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w technologii odwróconej osmozy odcieku pochodzącego ze składowiska odpadów
i zakładu zagospodarowania odpadów w Sobuczynie

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało opublikowane
w dniu 03.04.2019r. pod Nr 529253 – N – 2019

Ogłoszenie o zamówieniu:

Ogłoszenie o zamówieniu 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

 SIWZ

Załączniki do SIWZ:

Zał. Nr 1

Zał. Nr 2

Zał. Nr 3

Zał. Nr 4

Zał. Nr 5

Zał. Nr 6

Zał. Nr 7

 Zał. Nr 8

INFORMACJE dot. DIALOGU TECHNICZNEGO:

Informacje dot. dialogu technicznego 

Sobuczyna, 03.04.2019r.

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.