Zapytanie ofertowe - zakup i dostawa pojemników

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę w pełni sprawnych i nieuszkodzonych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przystosowanych do zbiórki papieru, szkła oraz metalu i tworzyw sztucznych, odpadów zmieszanych i biodegradowalnych wyposażonych w chipy RFID.

Szczegóły tutaj: Zapytanie ofertowe l.dz._702.DUZ.18.W.pdf

Załączniki:

zalacznik_nr_1_-_ilosci_pojemnikow.xlsx

zalacznik_2_-_tabela_spelnienia_specyfikcaji_specyfikacja_dzwonów.docx

Odpady_piktogramy_białe.pdf