zapytanie ofertowe - na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowie i modernizacji linii technologicznej obecnie funkcjonującej sortowni odpadów w kierunku produkcji paliwa tzw. RDF"

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania inwestycyjnego polegającego na "Rozbudowie i modernizacji linii technologicznej obecnie funkcjonującej sortowni odpadów w kierunku produkcji paliwa tzw. RDF"

Szczegóły tutaj: Pismo_l.dz._259.18.W_Zapytanie_ofertowe.pdf

Termin skłądania ofert upływa: 29.01.2018 o godz.: 12:00