Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego...

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na pełnienie funkcji wielobranżowego Inspektora Nadzoru inwestorskiego poprzez wykonywanie obowiązków związanych z przygotowaniem do realizacji i z późniejszym nadzorem nad realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa Zakładu Kompostowego dedykowanego odpadom zielonym i biodegradowalnym" wraz z niezbędną infrastrurą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji, zaplanowanego do realizacji w formule "Zaprojektuj i wybuduj".

Termin składania ofert upływa 29 stycznia 2018 r. o godz.: 12:00

Szczegóły tutaj: Pismo_l.dz._253.18.W_Zapytanie_ofertowe.pdf