Zapytanie ofertowe - prowadzenie kompleksowego monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w sobuczynie oraz innych badań w okresie 1.01.2018 r. - 31.12.2019 r. [nowe]

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na prowadzenie kompleksowego monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w sobuczynie oraz innych badań w okresie 1.01.2018 r. - 31.12.2019 r.

Szczegóły tutaj: Pismo_L.dz.3311-2017_-_Zapytanie_ofertowe_prowadzenie_monitorungu_składowiska2.pdf

Załączniki: Zal._nr_2_Opis_przedmiotu_zamowienia_-_formularz1.xlsx