Zapytanie ofertowe (NOWE ZAPYTANIE): Wykonanie prac adaptacyjnych remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie prac adaptacyjnych  remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie.

Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 Przedmiar robót

Zał. nr 2 Projektowany rozdkład pomieszczeń

Termin składania ofert: 19.09.2017r. do godz. 12:00

Sobuczyna, 15.09.2017r.