Zapytanie ofertowe: Wykonanie prac adaptacyjnych remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie

OGŁOSZENIE

Zapraszamy do udziału w zapytaniu ofertowym na: Wykonanie prac adaptacyjnych  remontowo - budowlanych oraz instalacyjnych w lokalu przy ul. Nowowiejskiego 10/12 w Częstochowie. Szczegóły poniżej:

Zapytanie ofertowe

Zał. Nr 1 Przedmiar robót

Zał. Nr 2 Projektowany rozkład pomieszczeń

Termin składania ofert: 05.09.2017r. do godz. 12:00

Sobuczyna, 31.08.2017r.