Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Godziny otwarcia:

W dni powszednie od 8:00 do 18:00

W soboty od 10:00 do 16:00.

 

Stacjonarny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został wybudowany przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Sobuczynie.
SPSZOK to kompleksowo wyposażony obiekt przystosowany do zbierania i czasowego magazynowania odpadów komunalnych, a mianowicie niebezpiecznych, poremontowych oraz wielkogabarytowych, dostarczanych przez mieszkańców Miasta Częstochowy. Punkt działa w trybie samoobsługowym, a do specjalnych kontenerów i pojemników można wyrzucić odpady komunalne selektywnie zebrane tj.:

 

 Regulamin przyjmowania odpadów komunalnych w SPSZOK _23_07_2020

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW MIASTA CZĘSTOCHOWY DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO PUNKTU!!!

szpszok1 spszok2