Regulaminy

  1. Regulamin świadczenia usług komunalnych

  2. Regulamin składowiska

  3. Regulamin przyjmowania odpadów problemowych w SPSZOK

  4. Instrukcja podwykonawcy CzPK - 2016.pdf