Funkcjonowanie Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1

      Zarząd Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie w związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.2020.565 z dnia 2020.03.31) oraz wcześniejszej korespondencji w tej sprawi informuje o możliwości ponownego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sobuczynie od dnia 27.04.2020r. (poniedziałek) pod warunkiem korzystania podczas pobytu na terenie zakładu z masek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawiczek lateksowych przez dostarczających odpady do punktu Sobuczynie. W przypadku nie zastosowania się do wymogów opisanych powyżej, dostawcy odpadów nie będą obsługiwani, a odpady nie zostaną odebrane.

Pismo

elektrosmieci

spszok-na www

 ekoedukacja

 

iis

ue

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie jest spółką gminną ze 100% udziałem Miasta Częstochowa. Spółka działa w Regionie I województwa śląskiego który obejmuje powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański oraz miasta na prawach powiatu zlokalizowane na tym terenie.

Kontakt
Admin Panel
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Copyright © Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.